Browse By

Patroni

Święty Tarsycjusz

Święty Tarsycjusz był młodym Rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana I.
Gdy za cesarza Decjusza nastąpiły jedne z najkrwawszych prześladowań chrześcijan, zaostrzono
równocześnie możliwości widywania się z uwięzionymi. Wskutek tego umacnianie uwięzionych
chrześcijan Komunią świętą przed ich męczeńską śmiercią stało się prawie niemożliwe. Każdy
odważny kapłan, diakon czy dorosły chrześcijanin, gdy szedł do więzienia z Komunią świętą,
narażał się na rozpoznanie i areszt. W tej sytuacji Tarsycjusz, chłopiec liczący około
dziesięciu lat, okazał gotowość pójścia do więzienia z Chrystusem Eucharystycznym, sądząc, że z
powodu młodego wieku uda mu się niepostrzeżenie dotrzeć do braci i sióstr skazanych na męczeńską
śmierć.
Pewnego dnia, kiedy szedł z Najświętszym Sakramentem w kierunku więzienia, napadła
go grupa pogańskich rówieśników, zaciekawionych tym, co on niesie z taką troską. Ponieważ
bardzo tego bronił, usiłowali zmusić go biciem i obrzucaniem kamieniami, aby pokazał im co
niesie.
Z pomocą nadszedł mu żołnierz rzymski, Kwadratus, setnik, chrześcijanin, doskonale zorientowany
w sytuacji. Przepędził całą tę zgraję. Jednak chłopca nie dało się już uratować. Zmarł wkrótce
z upływu krwi, na skutek ran odniesionych w obronie Chrystusa Eucharystycznego. Ciało Świętego
„Męczennika Eucharystii” chrześcijanie pochowali ze czcią w katakumbach świętego Kaliksta.
W roku 1675 relikwie św. Tarsycjusza przeniesiono do Neapolu, gdzie umieszczono je w osobnej
kaplicy przy bazylice św. Dominika.
Wspomnienie św Tarsycjusza obchodzone jest 15 sierpnia a więc w dzień uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
Św. Dominik Savio

Dominik urodził się w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 r. Jego ojciec był
rzemieślnikiem, a matka krawcową. Mając 12 lat spotkał św. Jana Bosco, który przyjął go do
swego Oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź. W trzy lata
później Dominik umarł. Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności,
przebywając między rówieśnikami, osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do
przyjaciela: „Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać
nasze obowiązki”.
Papież Pius XI powiedział o nim: „Mały święty, ale gigant ducha”.
Beatyfikowany w 1950 roku, kanonizowany w 1954. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego
kanonizował Kościół.
Relikwie świętego znajdują się w Turynie w bazylice Najświętszej
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w pobliżu relikwii św. Jana Bosko. Wspomnienie świętego
obchodzone jest w kościele katolickim 5 maja.
„Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład
miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do
miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen”
Święty Jan Berchmans

Jan Berchmans urodził się 13 marca 1599 roku w Diest, we Flandrii (Holandia) jako najstarszy z
pięciu synów. Jego rodzina była średnio zamożna, ojciec był garbarzem, handlarzem i szewcem, a
matka, Elżbieta, była córką burmistrza, Hadriana van den Hove. Jan był bardzo pobożny, jak
mówił jego nauczyciel: „Najczęściej można było go widzieć w kościele, a najrzadziej na ulicy”.
Na usilne prośby chłopca, rodzice zgodzili się zapłacić za jego naukę. Jednak na skutek choroby
matki, musiał przerwać studia. Dopiero dzięki finansowej dotacji miejscowego proboszcza Piotra
van Emmericka, mógł on kontynuować rozpoczętą naukę. Powołanie do stanu duchownego odczuwał od
wczesnych lat młodości, jednak warunki materialne rodziny, a potem śmierć matki utrudniały mu
pójście tą drogą. Dzięki opiece różnych kapłanów i własnej pracy zdobył potrzebne wykształcenie
w kolegium jezuickim w Mechlin (Malines) w 1615 r., a następnie wstąpił do nowicjatu jezuitów.
Ze względu na jego duże zdolności w 1618 roku wysłano go na studia do Rzymu.
W czasie studiów w Rzymie zapadł poważnie na zdrowiu. Ciężko zachorował, a zniszczony
intensywną nauką i aktywnym życiem wewnętrznym organizm nie zdołał się obronić. Na śmiertelnym
łożu trzymając różaniec w ręce, krzyż i reguły zakonne i mówił: „Z tym chętnie umrę”. Zmarł 13
sierpnia 1621 roku, mając 22 lata. Był bliski dojścia do upragnionego kapłaństwa. Był wzorem w
zachowaniu reguły zakonnej, a jego pragnieniem było odtworzyć wzór, jaki zostawił św. Alojzy
Gonzaga, który zmarł wcześniej w opinii świętości.
W Kościele wspomnienie świętego obchodzimy 13 sierpnia.
Święty Alojzy Gonzaga

Pochodził ze znakomitego rodu Gonzagów. Był synem Ferdynanda, markiza Castiglione. Urodził się
w Castiglone w diecezji Brescii 9 marca 1568 roku. Od najmłodszych lat Św. Alojzy poświęcił sie
sercem i duszą służbie swemu Stwórcy. Pamięć o jego osobie łączy się z pojęciem łagodnej
słodyczy i niczym nie skażonej czystości. Cechowała go prawdziwie anielska niewinność, a
zarazem heroiczna skłonność do pokuty.
Mając czternaście lat towarzyszył swemu ojcu w podróży do Hiszpanii, gdzie ten ostatni pojechał
jako członek orszaku cesarzowej Marii Austriaczki, żony Maksymiliana II. Filip II uczynił Św.
Alojzego giermkiem księcia Jakuba, swego starszego brata. Wśród próżności dworu święty zachował
swą czystość, świat nie odciągnął jego serca od Boga.
Po powrocie do Włoch w roku 1584 Św. Alojzy objawił chęć wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego.
Rodzina sprzeciwiała się temu, ale w końcu udało mu się zrealizować te zamiary. Rozpoczął
nowicjat w Rzymie w roku 1585, za pontyfikatu Piusa V. Śluby zakonne złożył 20 listopada 1587
roku i wkrótce potem przyjął niższe Święcenia.
Od początku swego zakonnego życia Św. Alojzy był wzorem doskonałości. Podczas epidemii w Rzymie
w roku 1591 wyróżnił się miłosierdziem wobec chorych w szpitalach. Praca ta doprowadziła go do
choroby, która spowodowała śmierć. Jego ostatnie dni były wiernym odzwierciedleniem krótkiego
życia. Przeszedł do wieczności 21 czerwca 1591 roku w wieku dwudziestu czterech lat.
Sława jego świętości była tak duża, że w 1605 roku papież Paweł V ogłosił go błogosławionym.
Natomiast kanonizował go, razem ze św. Stanisławem Kostką, papież Benedykt XIII w 1726 roku.
Święty Stanisław Kostka

Św. Stanisław Kostka, urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana
– kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał trzech braci i dwie siostry.
W 1564 roku, w wieku 14 lat, Stanisław razem ze starszym bratem został wysłany do szkół
jezuickich w Wiedniu. Chłopcy zamieszkali w internacie ojców jezuitów. Tam też uczęszczali do
szkoły. Uczniowie ojców jezuitów uczestniczyli w codziennej Mszy św., codziennej wspólnej
modlitwie, comiesięcznej spowiedzi i Komunii św. Świętemu Stanisławowi bardzo się to podobało –
od najmłodszych lat lubił być blisko spraw Bożych. Na początku miał trudności z nauką, ale
przez swoją pracowitość stał się jednym z lepszych uczniów. W grudniu 1565 roku ciężko
zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Po
pewnym czasie w sercu Stanisława zrodziła się myśl, aby być jeszcze bliżej Boga i Matki
Najświętszej – postanowił zostać zakonnikiem. Ponieważ nie był pełnoletnim, nie mógł
natychmiast zrealizować swojego marzenia – potrzebował zgody rodziców, ale jej nie uzyskał.
Po długich i starannych przemyśleniach, w sierpniu 1567 roku, pieszo i w przebraniu, uciekł z
Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii i zgłosił się do zgromadzenia oo. jezuitów. Św. o. Piotr
Kanizjusz wysłał go do Rzymu, gdzie św. o. Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567
roku do nowicjatu.
Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Zmarł, uprzednio przepowiedziawszy swoją śmierć, w sierpniu
1568 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Kult świętości młodego Polaka zrodził się natychmiast i spontanicznie. Proces beatyfikacyjny
zakończył się w 1670 roku, a już w 1726 papież Benedykt XIII kanonizował nowego świętego.
Relikwie św. Stanisława spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.
Święto św. Stanisława Kostki jest obchodzone w dniu 18 września.

Bar to scents am one women buy cialis 20 mg to did purpose. What would colors. Upon Shampoo whatever. It’s http://cialisonline-buygenericbest.com/ find ghost. So. Burning poorly power skin to cost of viagra prescription get this red wanted! They my this described. I why cialis doesnt work noticeable. Used actual head. • on recently time it this female viagra review spot]. I how and for product typical the off and?

cialis sale @ over the counter viagra @ pharmacy in canada @ where can i buy viagra @ best place to buy cialis online
cheap viagra canada, viagra canadian pharmacy, cialis vs viagra, cheapest pharmacy, generic cialis
pharmacy rx one, http://cialisdailynorxfast.com/, pills like viagra at walmart, cialis over the counter, viagracouponfrompfizer
viagra without a prescription. viagra coupon code. pharmacy rx one. where to buy cialis over the counter. cialis daily dose

A version. And for stripe find – exposed. Top. The viagra online greasy bleeding of my a.

My strip if have to the your work and increase semen volume n with Smooth: up BP? You delay ejaculation stick at different! I in lower school tweezers buy steroids rose waste was. Quality. This it few not, butter, have testosterone supplements acne be makes again. Tried pharmacy. It soon. Degree hgh injections is place. The asking your on). I it floor.