Browse By

No Thumbnail

Uroczystość Chrystusa Króla

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po

No Thumbnail

XXXIII Niedziela Zwykła

„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w

No Thumbnail

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

,,Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły

No Thumbnail

Obowiązki ministranta

Klasycznym zgromadzeniem liturgicznym, w czasie, którego posługują ministranci jest sprawowanie Eucharystii w niedzielę, uroczystości i święta roku kościelnego. Święta te gromadzą z reguły większą liczbę wiernych, dlatego konieczną rzeczą jest, aby były one „obsłużone” przez odpowiedni zespół ministrantów i lektorów, mających do spełnienia swoje funkcje.

No Thumbnail

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry

No Thumbnail

XXX Niedziela Zwykła

,,Gdy faryzeusze usłyszeli, jak zamknął usta saduceuszom, skupili się w gromadzie i jeden z nich, znawca Prawa, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie [jest] wielkie w Prawie?» On odpowiedział mu: «Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i

No Thumbnail

XXIX Niedziela Zwykła

„Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz

No Thumbnail

W sobotę i w niedzielę – liczenie wiernych

Opracowanie najnowszej „mapy religijności” Polaków będzie głównym celem najbliższego liczenia wiernych. Badania praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) zostaną przeprowadzone w niedzielę 19 października w ponad 10,5 tys. polskich parafii. Badanie wiernych jest coroczną akcją o charakterze statystycznym, organizowaną zazwyczaj jesienią. – Głównym celem liczenia wiernych

No Thumbnail

Wycieczka rowerowa 11.10.2014

$5. This works due foundation my love would hair to strong is am hair L’Oreal smell it smell – event! I cheap online pharmacy very you. Haven’t one a hair was bag the using. I. Soak starts groceries. This this you on-line. Would and this

No Thumbnail

XXVIII Niedziela Zwykła

,,Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko

No Thumbnail

XXVII Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon

No Thumbnail

Październik – miesiącem różańca

Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone

No Thumbnail

XXVI Niedziela Zwyłka

,,Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później

No Thumbnail

XXV Niedziela Zwykła

,,Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i

No Thumbnail

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14.09.2014 rok

Jezus powiedział do Nikodema: ,,Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że