Browse By

All posts by KevinG

No Thumbnail

XXX Niedziela Zwykła

Przyszliśmy do Jezusa Chrystusa, aby razem z Nim złożyć nasze życie na ołtarzu, wierząc, że tylko moc Bożej miłości, może przemienić naszą szarą codzienność w jutrzenkę życia. Wierzymy, że dzięki ingerencji Ducha Świętego, podczas tej Eucharystii sam Chrystus nakarmi nas swoim Ciałem i Krwią, ale również,

No Thumbnail

XXIX Niedziela Zwykła

Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy w Kościele Powszechnym Tydzień intensywnej modlitwy w intencji Misji. Podczas tej Mszy św. prośmy Najwyższego, aby wspierał trud i poświęcenie pracy tylu misjonarzy i misjonarek, którzy głoszą ofertę zbawienia współczesnemu światu na wszystkich kontynentach ziemi. Módlmy się również o nowe i święte powołania

No Thumbnail

XXVIII Niedziela Zwykła

Msza Święta sprawowana we wspólnocie Kościoła jest wspaniałą szkołą życia religijnego. W tej szkole sam Chrystus jest Nauczycielem, który dzięki swej miłości ofiaruje się nam każdego dnia podczas Eucharystii. Karmi nas słowem i Chlebem życia, które dają nam siłę potrzebną w pielgrzymce do domu Ojca. Podczas

No Thumbnail

XXVII Niedziela Zwykła

Stajemy przy ołtarzu Pana jako wspólnota miłości, aby poprzez Eucharystię jeszcze bardziej połączyć się z Chrystusem. Karmiąc się Słowem i Ciałem Zbawiciela, pragniemy jeszcze bardziej zjednoczyć się z Nim, ale również i z Kościołem. Pierwsze i drugie czytanie ilustruje prawdę o ścisłej jedności ludzkiej, zwłaszcza

No Thumbnail

XXVI Niedziela Zwykła

W życiu człowieka pojawiają się chwile dobre i złe. Kiedy wiedzie nam się dobrze w życiu, wtedy mówimy, że „chce nam się żyć”. Jesteśmy radośni i pełni energii i zapału. Bywają jednak i szare dni, które czasem przeklinamy, bo są pełne ludzkiej brutalności: zdrady, wyzysku,

No Thumbnail

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Przychodzimy do Jezusa, do źródła Bożej łaski, aby karmić się Słowem i Ciałem Zbawiciela. Eucharystia, to spotkanie osobowe człowieka z Chrystusem, który jest światłem i drogowskazem na drogach pielgrzymowania do życia wiecznego. Abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w tajemnicach zbawienia, musimy stanąć przed Bogiem w prostocie

Dekanalne Spotkanie Młodzieży 18.09.2015

Wczoraj, we wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, w naszej parafii odbyło się Dekanalne Spotkanie Młodzieży, którego temat brzmiał: „Krzyk? ekstremalny sposób modlitwy”. Gościem specjalnym był ks. Damian Staniek, który wygłosił konferencję i kazanie. W spotkaniu wzięło udział ok 250 młodych ludzi. Serdecznie dziękujemy

No Thumbnail

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Sam Jezus Chrystus zaprosił nas, abyśmy jako wspólnota parafialna w łączności z całym Kościołem powszechnym uroczyście święcili pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Chrystus w liturgii słowa zapyta każdego z nas: kim jestem dla ciebie, człowieku XXI wieku? Niech nasza wiara w Jezusa Chrystusa

No Thumbnail

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Podczas każdej Eucharystii Chrystus nawiedza nas z mocą i chwałą, aby nas uświęcić i uzdrowić. Umacnia nas ciągle swoją łaską, abyśmy mogli zwyciężyć nasze słabości i być wytrwali na naszej drodze do domu Ojca. Niech akt pokutny oczyści nas i umocni naszą słabą wolę w

No Thumbnail

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Eucharystia to źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. W Liturgii Mszy Świętej, którą celebrujemy słowa sprawiają to, co oznaczają. Kiedy kapłan wypowiada formułę konsekracji nad hostią i winem, hostia ta staje się rzeczywiście Ciałem Chrystusa, a wino – Krwią Pańską, która obmyła nas z grzechu w

No Thumbnail

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Wdzięczni Bogu za miniony tydzień, przychodzimy do ołtarza aby dziękować i prosić o potrzebne łaski w pielgrzymce ku wiecznej radości. Przychodzimy do Jezusa Chrystusa, aby karmić się Słowem życia i Pokarmem, który pochodzi z nieba. Eucharystia jest świadectwem naszej wiary, którą otrzymaliśmy podczas chrztu świętego, jako

No Thumbnail

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Święty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, kiedyś do swoich wiernych powiedział: „skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli”. Podstawowym zadaniem chrześcijanina jest modlitwa i miłość. Modlitwa, czyli rozmowa z bezinteresowną Miłością, Miłością która