Browse By

Ministrancki konkurs języka angielskiego

Ogłaszamy konkurs języka angielskiego dla ministrantów SP i gimnazjum. Należy zrobić jedno podane zadanie i oddać je do Wojtka Michalaka. Za poprawne zrobienie zadań otrzymacie 6 punktów, a za sam udział 2 pkt. Termin ostateczny oddania zadań to 3 kwietnia.

Zadanie dla szkoły podstawowej

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. they B. desk C. sister’s D. mum E. there F. garage

PROJECT My house by Jenny

In my house 8.1. ____ are three bedrooms, a bathroom and a kitchen. My 8.2. ____ bedroom is the biggest room in the house. In her room she has got a big 8.3. ____ and a huge bookcase. My room is small but very comfortable.

Zadnie dla gimnazjum

Uzupełnij zdania (7.1.–7.5.) podanymi w nawiasach wyrazami w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast jeśli jest to konieczne, trzeba dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest peł- na poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

7.1. Why is Michael still in his room? Tell him (pack/he/bag) ______________________________ and come downstairs! He can’t be late to school again!

7.2. Do you know if (he/bring) ______________________________ his new phone to school yesterday

7.3. I paid a lot of money for my new trainers. It was a good decision because they (be/comfortable) ______________________________ than the old ones.

7.4. Jack will arrive in ten minutes. Let’s (wait/he) ______________________________ in front of the cinema.

7.5. There (be/five/potato) ______________________________ left. Do you think it’s enough to make some chips?

POWODZENIA!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *