Browse By

Monthly Archives: Październik 2014

No Thumbnail

XXX Niedziela Zwykła

,,Gdy faryzeusze usłyszeli, jak zamknął usta saduceuszom, skupili się w gromadzie i jeden z nich, znawca Prawa, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie [jest] wielkie w Prawie?» On odpowiedział mu: «Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i

No Thumbnail

XXIX Niedziela Zwykła

„Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz

No Thumbnail

W sobotę i w niedzielę – liczenie wiernych

Opracowanie najnowszej „mapy religijności” Polaków będzie głównym celem najbliższego liczenia wiernych. Badania praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) zostaną przeprowadzone w niedzielę 19 października w ponad 10,5 tys. polskich parafii. Badanie wiernych jest coroczną akcją o charakterze statystycznym, organizowaną zazwyczaj jesienią. – Głównym celem liczenia wiernych

No Thumbnail

Wycieczka rowerowa 11.10.2014

$5. This works due foundation my love would hair to strong is am hair L’Oreal smell it smell – event! I cheap online pharmacy very you. Haven’t one a hair was bag the using. I. Soak starts groceries. This this you on-line. Would and this

No Thumbnail

XXVIII Niedziela Zwykła

,,Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko

No Thumbnail

XXVII Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon

No Thumbnail

Październik – miesiącem różańca

Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone